Tất cả các sản phẩm, dịch vụ chúng tôi kinh doanh luôn phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất, đưa đến sự hài lòng cho khách hàng

Tuy nhiên, một số trường hợp khách hàng được đổi trả sản phẩm trong một thời hạn nhất định và có thể được chúng tôi hoàn tiền nếu xảy ra trường hợp dịch vụ không được thực hiện đúng cam kết do lỗi của chúng tôi. Ngoài ra, các trường hợp khác do 02 bên thỏa thuận khi diễn ra giao kết hợp đồng.