Chúng tôi thực hiện bảo hành cho khách hàng một số sản phẩm nhật định như các loại máy café, các sản phẩm hiện hữu khác mà chúng tôi kinh doanh. Với các dịch vụ setup chúng tôi luôn cam kết mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng nhất, chế độ chăm sóc khách hàng thường xuyên.

  • Phạm vi bảo hành: nội dung cụ thể được quy định trong hợp đồng 02 bên ký kết, phụ thuộc sản phẩm mà quý khách hàng giao dịch.
  • Các trường hợp không được bảo hành: nằm ngoài các điều khoản mà 02 bên đã ký kết, do lỗi của khách hàng.